Bővült a CSOK!
Éljen a lehetőséggel!

 

Kinek-Mire-Mennyit-Hogyan?

Mi segítünk!

 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A CSOK lényegében a gyermekek számától függő támogatási forma, ami akkor jár, ha ingatlant vásárolunk, építünk vagy bővítünk.  Mértéke függ attól, hogy használt, vagy új lakást választunk- e.

 


Vissza nem térítendő támogatás

A CSOK, bár mindenki a 10 plusz 15 milliós összeget jegyezte meg leginkább, többféle támogatással társulhat. Sokak számára valószínűleg mégis a legvonzóbb elem a vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis maga a családi otthonteremtési kedvezmény. 

 

Duna House CSOK

A CSOK összegét igénylő jogosultak úgy kapnak pénzt új vagy használt lakásvásárláshoz, építéshez vagy bővítéshez, hogy azt a játékszabályok betartása esetén nem kell visszafizetniük. A támogatást igényelhetik egyedülállók, házaspárok és élettársak is. Vállalt gyermek után járó támogatást is lehet igényelni, de ehhez az igénylőknek mindenképpen házasnak kell lenni és legalább az egyik félnek fiatalabbnak kell lennie 40 évnél. A támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, eltartottak és nem töltötték be a 25. életévüket függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem. A kedvezmény összege – az új ingatlanok esetében:

 • egy gyermek esetén 600 ezer forint,
 • két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint,
 • három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint.

Ki igényelheti?

A CSOK-ot igényelhetik fiatal házaspárok, élettársak és akár egyedülállók is, bár utóbbiak csak abban az esetben, amennyiben a gyermekekkel már rendelkeznek az igénylés időpontjában. Fiatal házaspárok esetén vállalt gyermeknél elegendő, ha az egyik fél még nem éri el a 40 éves korhatárt. Meglévő gyermekek esetén semmiféle életkori határ nincs meghatározva az igénylőkre vonatkozóan.

A felsorolt és nyilvánvaló célcsoporton kívül van még néhány megkötés:

Ugyan bizonyos feltételek mellett külföldiek is igényelhetik a CSOK-ot, az alapvetően magyar állampolgároknak jár.

Emellett fontos még a büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal sem kell már igazolni.

Fontos az is, hogy az igénylőknek – házastársak esetén legalább az egyiküknek – társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezniük, mely minimum három gyermek és új ingatlan esetén két év, minden más esetben 180 nap visszamenőleg. 2018. március 15-től a külföldön jogviszonnyal rendelkezők is igénybe vehetik a CSOK-ot, amennyiben vállalják, hogy a támogatási szerződés megkötését követően 180 napon belül minimum az egyik fél magyar jogviszonyt létesít.

 

A CSOK összegét igénylő jogosultak úgy kapnak pénzt lakásvásárláshoz, hogy azt a játékszabályok betartása esetén nem kell visszafizetniük. A támogatást igényelhetik egyedülállók, házaspárok és élettársak is.

Ismert tény már, hogy a még meg nem született gyermekek száma alapján is igényelhető a kedvezményes támogatás. Három gyermek után járó támogatás esetén ez gyermektelen fiatal házaspár esetén három, egy gyermekesek esetén kettő, két gyermekkel rendelkezők esetén egy jövőbeni gyermek vállalását teszi szükségessé. Az első vállalt gyermek megszületésére 4 év a határidő, a másodikéra 8 év. Aki három gyermeket vállal, annak 10 év alatt kell az utódnemzésről vagy örökbefogadásról gondoskodnia. A magzat vagy az ikermagzat a várandósság betöltött 12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél

 

A támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, eltartottak és nem töltötték be a 25. életévüket függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem.

Milyen célokra igényelhető az otthonteremtési kedvezmény?

Bővítés

Bővítésről beszélünk, ha a már meglévő ingatlan alapterületét növeljük (min. 8 m2-rel). Ez lehet oldalirányú bővítés, vagy tetőtér-beépítés. A tetőtér-beépítés lehet bővítés és építés is, attól függően, hogy kap-e külön albetétet (helyrajzi számot) az alsó, felső szint és hány lakás alakul ki a bővítéssel.

Új lakás vásárlása

A CSOK – hasonlóan a korábbi szocpolhoz – igényelhető új lakás vásárlására is. Lakásméretre vonatkozóan csak minimum korlátok vannak meghatározva

Használt lakás vásárlása

A CSOK felhasználható használt lakás megvásárlására is. A maximális vételár korlát 2019. július 1-től eltörlésre kerül (2019. június 30-ig 35 millió Ft).

Építkezés

2019. június 30-ig újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek, vagy emelet-ráépítéssel, illetve tetőtér-beépítéssel jön létre (önálló bejárattal, önállóhelyrajzi számot kap). 2019. július 1-től változik az „új” fogalom meghatározása, már nem kell alapoktól újként megépíteni/építtetni az ingatlant az eladónak/igénylőnek.

 

Új lakás

 

A teljes összegű támogatás új lakás bekerülési költségére, építésére vagy vételárának kifizetésére fordítható. A rendelet szerint ilyennek számít minden 2008. július 1-je után építési engedélyt kapott új lakás, vagy az azóta használatbavételi engedélyt kapott olyan lakóingatlan, amelyet vállalkozó épített kifejezetten értékesítési céllal.

 

Az új lakás fogalmát a jogszabály úgy határozza meg, hogy az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlannyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában legalább 4 m2-es önálló, a főzést lehetővé tévő lakótérrel) fürdőszobával, WC-vel és egyedi fűtési móddal. 2019. július 1-től e fogalom megváltozik!

 

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhető a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentummal rendelkezni. 

 

Az új ingatlanok vásárlása esetén már a használatbavételi engedély kiadását megelőzően is igényelhetővé válik a CSOK. A támogatási szerződés megköthető, a CSOK összegének folyósítására viszont kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor. 

 

Feltétel még a közművesített villamosenergiaellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és ivóvíz, vagy annak megfelelő minőségű kút. Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önállóan, saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két ingatlant szükséges létesíteni a tetőtérben.

 

 

Használt lakás

 

A használt lakásokra érvényes CSOK rendelet egyértelműen fogalmaz. Használt lakás vásárlására vagy meglévő lakás bővítésére vonatkozik. A CSOK-ot igényelhetik egyedülállók, élettársak és fiatal házasok. Vállalt gyermek esetén az igénylés feltétele a házasság fennállása és hogy az egyik fél legyen legalább fiatalabb negyvennél. A kedvezmény gyermekszám alapján jár, ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermek is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, eltartottak és nem töltötték be a 25. életévüket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanulnak vagy sem. 

 

Mivel jelenleg a használt lakásokra vonatkozó szabályokról beszélünk, fontos tudni, hogy legfeljebb 35 millió forintos vételár esetén kérhető a támogatás. E felső vételár korlátnak az eltörlése már megjelent a 2019. július 1-én életbe lépő jogszabályban. Bővítésnél pedig az az egyik lényegi pont, hogy csak új lakórész létrehozásával, és a lakáskörülmények javításával együtt támogatható a bővítés. Meglévő épületrész felújítására, állagjavítására nem kaphatunk vissza nem térítendő támogatást.

 

Nem mindegy, milyen állapotú a lakás, ezért a támogatást elbíráló hitelintézet helyszíni szemlét végezhet, hogy megállapítsa, megfelel-e a családi létszámnak és az elvárt lakáskörülményeknek illetve komfortos-e az ingatlan. Az igénylőnek a megvásárolt lakásban tulajdont kell szereznie, ha párról van szó, akkor mindkettőjüknek, azonban más személy nem lehet tulajdonos.

 

Vásárlás esetén meghatározott határidőn belül szükséges a kérelem benyújtása, mely az adásvételi szerződés aláírásától indul. Vásárláskor a vételárnak legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a többit átutalással kell rendezni.
Bővítés esetén pedig azt kell tudni, hogy számlával kell igazolni a bekerülési költség 70 százalékát. Lényeges, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri. Fontos változás, hogy 2018. március 15-től a használt lakás vásárlásához a megvásárolt, bővítendő ingatlan kivételével más lakóingatlanban a CSOK támogatott magánszemélyek korlátlanul lehetnek tulajdonosok.

 

Vásárlás esetén fontos, hogy az 5 éven belül értékesített ingatlan eladási árát 100%-ban be kell forgatni a vásárolt ingatlan vételárába, melyet csökkenteni lehet a visszafizetett lakáscélú hitel összegével, valamint az ingatlanközvetítőnek kifizetett jutalékkal. Ez a szabály 2019. július 1-vel eltörlésre kerül.

 

Mekkora a támogatás mértéke?

 

Új CSOK feltételek 2019


Vannak méretbeli megkötések is. A CSOK ugyanis csak akkor jár, ha a lakás hasznos alapterülete egy gyermek esetén eléri a 40 négyzetmétert, két gyermeknél az 50 négyzetmétert, három gyermeknél pedig a 60 négyzetmétert. Ha családi ház építéséről vagy új ház vásárlásáról van szó, egy gyermek esetében a minimum 70 négyzetméter, két gyermeknél már 80, háromnál pedig 90 négyzetméter a legkisebb hasznos alapterület.

 

A 10+15 CSOK legfontosabb részletei:

 

 • A konstrukció 3 gyermekes családoknak (meglévő vagy vállalt) 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott hitel együttes igénylését jelenti;
 • A 3 gyermekes családok a 10 millió CSOK-ot a kedvezményes hitel nélkül is igényelhetik;
 • A 10+15 konstrukciónál sincs az ingatlannak felső értékhatára;
 • A kedvezményes hitel felvétele és a később születendő gyermekek bevállalása csak házaspárok részére lehetséges;
 • A kedvezményes hitel felvétele a minimum 60 négyzetméteres új lakás és a minimum 90 négyzetméteres új ház esetén lehetséges. (A hasznos alapterület minimum korlátai a 3 gyermekes CSOK esetében és a hitel esetében egyaránt számítanak);
 • Amennyiben 3 meglévő gyermekre igénylik a 10+15 CSOK-ot, a szülők tekintetében nincs életkori korlátozás. Ha a gyerekszámot vállalással teljesítenék, a házastársak egyikének 40 év alattinak kell lennie az igényléskor;
 • A meglévő ingatlan nem kizáró tényező. A meglévő ingatlan(ok) megtartásával is lehetséges a támogatással érintett újépítésű lakás megvásárlása vagy építése. Az egyetlen kikötés, hogy az összes érintett együtt költöző állandó lakcíme az új ingatlanban legyen, melyet maximum a folyósítást követő 90 napon belül igazolni is szükséges.

 

A 15 milliós hitel paraméterei:

 • maximum 3% kamat;
 • maximum 25 év kamattámogatás (hitel futamidő több is lehet, de a kamattámogatás fölött piaci kamatozásúvá alakul);
 • a hitel kamatperiódusa öt év.

 

 

A 2 gyermekes CSOK-hoz igényelhető 10 millió Ft-os támogatott hitel legfontosabb részletei:

 

 • A konstrukció 2 gyermekes családoknak (meglévő vagy vállalt) 2,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitel együttes igénylését jelenti;
 • A 2 gyermekes családok a 2,6 millió Ft CSOK-ot a kedvezményes hitel nélkül is igényelhetik;
 • A 2,6 millió Ft +10 millió Ft-os hitelkonstrukciónál sincs az ingatlannak felső értékhatára;
 • A kedvezményes hitel felvétele és a később születendő gyermekek bevállalása csak házaspárok részére lehetséges;
 • Amennyiben 2 meglévő gyermekre igénylik a szülők tekintetében nincs életkori korlátozás. Ha a gyerekszámot vállalással teljesítenék, a házastársak egyikének 40 év alattinak kell lennie az igényléskor;
 • A meglévő ingatlan nem kizáró tényező. A meglévő ingatlan(ok) megtartásával is lehetséges a támogatással érintett új építésű lakás megvásárlása vagy építése. Az egyetlen kikötés, hogy az összes érintett együtt költöző állandó lakcíme az új ingatlanban legyen, melyet maximum a folyósítást követő 90 napon belül igazolni is szükséges.

 

A 10 milliós hitel paraméterei:

 • maximum 3% kamat;
 • maximum 25 év kamattámogatás (hitel futamidő több is lehet, de a kamattámogatás fölött piaci kamatozásúvá alakul);
 • a hitel kamatperiódusa öt év.

 

2019. július 1-től a 2 illetve 3 gyermekes CSOK-hoz kapcsolódó kamattámogatott hitel igénylési lehetőségét használt lakás vásárlásához kapcsolódóan is szeretnék kibővíteni.

 

 

Követelmények és korlátozások

 

Nem elég csak megvásárolni vagy megépíteni az új lakást. Vállalni kell azt is, hogy a támogatást elnyerő családok és a vissza nem fizetendő összeg megítélésénél figyelembe vett gyermekek 10 évig a lakásban lakjanak. Természetesen a nagykorú vagy időközben nagykorúvá vált gyermek elköltözhet 10 éven belül is, ez nem minősül a kötelezettség megszegésének. Amennyiben a munkahelyváltás miatt kell elköltöznie valakinek, ezt a tíz éven belül maximum 5 éven keresztül teheti meg.

 

Tíz éves tilalom vonatkozik a jelzálog bejegyzésekre és az eladásra is. Az állam pedig, mint támogató, saját jelzálogot jegyez be az ingatlanra, erre a tíz éves időszakra. Ettől függetlenül bizonyos feltételek betartásával eladható az ingatlan (pl. minimum ugyanolyan értékben vásárolni kell lakhatást biztosító ingatlant). Amíg a jelzálog él, a lakásra lakásbiztosítást kell kötni. Az is fontos tudnivaló, hogy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírása után használt ingatlan esetén 120 nap, új ingatlan esetén 180 nap áll rendelkezésre a CSOK igényélésére. Az építkezés egyik fontos feltétele, hogy a teljes bekerülési költség, vagy ha még nincs kész a lakás, akkor az időarányos költség 70 százalékát saját névre szóló számlákkal kell igazolni. Lényeges azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri és nem saját vagy közeli hozzátartozó tulajdonában áll.

 

 

Mikor kell visszafizetni?

 

Érdekes kérdés ez egy vissza nem térítendő támogatásnál, de léteznek helyzetek, amikor az állam visszakövetelheti a pénzt. Ilyen helyzet, amikor – sértve a támogatási szerződést -, lebontja valaki a lakást, ha nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak. Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást.

 

Ez alól kivételt képez, tehát nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya alatt és következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni.

 

Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár. És természetesen vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a fentebb írt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást.

 

 

További fontos részletek

 

Bár nem a CSOK része, de a kormányrendelet szabályozza a három vagy több gyermekesek által igényelhető új ingatlanhoz igényelhető 10 millió Ft-os CSOK támogatás mellé adható, legfeljebb 15 millió forintos hitelig igénybe vehető kamattámogatást. Ennek a támogatott hitelnek a fizetendő kamata maximum 3 százalék. Az ilyen támogatott kamatozású hitelek maximális támogatási ideje 25 év.

 

Nagyon fontos, hogy akárki is igényel CSOK-ot vagy a mellé járó kamattámogatást, az azt megítélő bank köteles teljes körűen és érthetően tájékoztatni a részletekről, feltételekről és jogokról. Ahogy az is a bank feladata, hogy ha csak hitellel együtt tudja az adott ügyfél megvásárolni a támogatott, új otthont, akkor saját hatáskörben hitelképességi vizsgálatot végezzen. Vagyis, aki a néhány éve a jegybank által meghatározott hitelképességi feltételeknek nem felel meg, az a kamattámogatással járó hitelre sem lesz jogosult. A hitelfelvételről, a kamattámogatásról és a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséről mindenki a kereskedelmi bankoknál vagy az MNB felügyelete alatt álló közvetítőknél, például a Duna House hitelközvetítő cégénél, a Hitelcentrum Kft. munkatársainál érdeklődhet.

 

 

ÁFA visszaigénylése

 

Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések vagy építési telek magánszemély által történő vásárlása esetén lehetséges. A visszaigénylés benyújtásának határideje: 2019.12.31.


A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez igényelheti az adó-visszatérítési támogatást.


Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió forint.

 

 • A maximálisan igénybe vehető 5 millió forint támogatáshoz minimum ~23,5 millió forintnak megfelelő bruttó összegről kell számlát benyújtani.
 • A támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek.
 • Az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek és köztartozásmentes adózónak kell lennie.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 • Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. 2018. márciusától már nyugdíjasok is igényelhetik.

 

KÉRDÉSE MARADT? SEGÍTÜNK! 


Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Adja meg elérhetőségét, és kollégáink egy munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot!

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

"Köszönetet szeretnék mondani a Duna House platina fokozatú értékesitőjének Dobi Doriánnak a sok segitségért, amivel hozzájárult budapesti lakásvásárlásomhoz! Köszönöm!"

— Zsuzsanna és Norbert, Budapest