Bővült a CSOK!
Éljen a lehetőséggel!

 

Kinek-Mire-Mennyit-Hogyan?

Mi segítünk!

 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A CSOK lényegében a gyermekek számától függő támogatási forma, ami akkor jár, ha ingatlant vásárolunk, építünk vagy bővítünk.  Mértéke függ attól, hogy használt, vagy új lakást választunk- e.

 


Vissza nem térítendő támogatás

A CSOK, bár mindenki a 10 plusz 10 milliós összeget jegyezte meg leginkább, többféle támogatással társulhat. Sokak számára valószínűleg mégis a legvonzóbb elem a vissza nem térítendő állami támogatás, vagyis maga a családi otthonteremtési kedvezmény. 

 

támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, eltartottak és nem töltötték be a 25. életévüket függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. A kedvezmény összege új ingatlanok esetében:

 

 • egy gyermek esetén 600 ezer forint,
 • két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint,
 • három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint.

Ki igényelheti?

A CSOK-ot igényelhetik fiatal házaspárok, élettársak és akár egyedülállók is, bár utóbbiak csak abban az esetben, amennyiben már meglévő gyermekekkel rendelkeznek az igénylés időpontjában. Fiatal házaspárok esetén vállalt gyereknél elegendő, ha az egyik fél még nem éri el a 40 éves korhatárt. Meglévő gyermekek esetén semmiféle életkori határ nincs meghatározva az igénylőkre vonatkozóan.

 

A felsorolt és nyilvánvaló célcsoporton kívül van még néhány megkötés:

 

Ugyan bizonyos feltételek mellett külföldiek is igényelhetik a CSOK-ot, az alapvetően magyar állampolgároknak jár.

 

Emellett fontos még a büntetlen előélet, amelyet erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, mely bemutatása 2018. március 15. óta nyilatkozattal kiváltható. (Amennyiben a CSOK igénylés mellett lakáscélú hitelt is igényel a támogatásra jogosult, továbbra is szükséges az erkölcsi bizonyítvány bemutatása.)

 

 

A CSOK összegét igénylő jogosultak úgy kapnak pénzt lakásvásárláshoz, hogy azt a játékszabályok betartása esetén nem kell visszafizetniük. A támogatást igényelhetik egyedülállók, házaspárok és élettársak is.

12. hetét követően figyelembe vehető az igénylésnél

 

 

A támogatás gyermekszám alapján jár. Ám ez lehet a közös, előző kapcsolatból született saját, de közösen nevelt, vagy örökbefogadott gyermekek száma alapján is, amennyiben ezek a gyermekek az igénylővel közös háztartásban élnek, eltartottak és nem töltötték be a 25. életévüket függetlünül attól, hogy felsőoktatásban tanul.

Milyen célokra igényelhető az otthonteremtési kedvezmény?

Bővítés

Bővítésről beszélünk, ha a már meglévő ingatlan alapterületét növeljük. (min. 8 m2-el) Ez lehet oldalirányú bővítés, vagy tetőtér-beépítés. A tetőtér-beépítés lehet bővítés és építés is, attól függően, hogy kap-e külön albetétet (helyrajzi számot) az alsó és felső szint és hány lakás alakul ki a bővítéssel.

Új lakás vásárlás

A CSOK – hasonlóan a korábbi szocpolhoz – igényelhető új lakás vásárlására is. Lakásméretre vonatkozóan csak minimum korlátok vannak meghatározva.

Használt lakás vásárlása

A CSOK felhasználható használt lakás megvásárlására is. A maximális vételár (35 millió forint) már nem függ attól, hogy melyik településen van az ingatlan, a négyzetméter árat pedig már egyáltalán nem vizsgálják. Ennek részleteiről és további feltételeiről alább olvashatsz.

Építkezés

Újnak az a lakóház/lakás tekinthető, amelyet az alapozási munkáktól kezdve teljes egészében újonnan építenek, vagy emelet-ráépítéssel, illetve tetőtér-beépítéssel jön létre (önálló bejárattal, önállóhelyrajzi számot kap). Ennek részleteiről és további feltételeiről alább olvashatsz.

 

Új lakás

 

 

A tervezőasztalról értékesített ingatlanoknál is igényelhetővé válik a CSOK, ugyanis elegendő a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét igazoló dokumentummal rendelkezni. 

 

 

 

Használt lakás

 

életévüket, függetlenül attól, hogy felsőoktatásban tanul vagy sem. 

 

 

Mivel jelenleg a használt lakásokra vonatkozó szabályokról beszélünk, fontos tudni, hogy legfeljebb 35 millió forintos vételár esetén kérhető a támogatás. Bővítésnél pedig az az egyik lényegi pont, hogy csak új lakórész létrehozásával, és a lakáskörülmények javításával együtt támogatható a bővítés. Meglévő épületrész felújítására, állagjavítására nem kaphatunk pénzt.

 

Nem mindegy, milyen állapotú a lakás, ezért a támogatást elbíráló hitelintézet helyszíni szemlét végezhet, hogy megállapítsa: megfelel-e a családi létszámnak és az elvárt lakáskörülményeknek, illetve komfortos-e az ingatlan. Az igénylőnek a megvásárolt lakásban tulajdont kell szereznie, ha párról van szó, akkor mindkettőjüknek, azonban más személy nem lehet tulajdonos.

 

Vásárlás esetén meghatározott határidőn belül szükséges a kérelem benyújtása, mely az adásvételi szerződés aláírásától indul. Vásárláskor a vételárnak legfeljebb 10 százaléka fizethető készpénzben, a többit átutalással kell rendezni.

 

 

Vásárlás esetén fontos, hogy az 5 éven belül értékesített ingatlan eladási árát 100%-ban be kell forgatni a vásárolt ingatlan vételárába, melyet csökkenteni lehet a visszafizetett lakáscélú hitel összegével, valamint az ingatlanközvetítőnek kifizetett jutalékkal.

Mekkora a támogatás mértéke?

 

 

A 10+10 CSOK legfontosabb részletei:

 • A konstrukció 3 gyermekes családoknak (meglévő vagy vállalt) 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 10 millió forint kamattámogatott hitel együttes igénylését jelenti;
 • A 3 gyermekes családok a 10 millió CSOK-ot a kedvezményes hitel nélkül is igényelhetik;
 • A 10+10 konstrukciónál sincs az ingatlannak felső értékhatára;
 • A kedvezményes hitel felvétele és a később születendő gyermekek bevállalása csak házaspárok részére lehetséges;
 • A kedvezményes hitel felvétele a minimum 60 négyzetméteres új lakás és a minimum 90 négyzetméteres új ház esetén lehetséges. (a hasznos alapterület minimum korlátai a 3 gyermekes CSOK esetében és a hitel esetében egyaránt számítanak);
 • Amennyiben 3 meglévő gyermekre igénylik a 10+10 CSOK-ot, a szülők tekintetében nincs életkori korlátozás. Ha a gyerekszámot vállalással teljesítenék, a házastársak egyikének 40 év alattinak kell lennie az igényléskor;
 • A meglévő ingatlan nem kizáró tényező a CSOK igénylésénél. A meglévő ingatlan(ok) megtartásával is lehetséges a támogatással érintett új építésű lakás megvásárlása vagy építése. Az egyetlen kikötés, hogy az összes érintett együtt költöző állandó lakcíme az új ingatlanban kell lennie, melyet maximum a folyósítást követő 90 napon belül igazolni is szükséges.

 

A 10 milliós hitel paraméterei:

 • maximum 3% kamat;
 • maximum 25 év kamattámogatás (hitel futamidő több is lehet, de a kamattámogatás fölött piaci kamatozásúvá alakul);
 • a hitel kamatperiódusa öt év.

 

Követelmények és korlátozások

 

építkezés egyik fontos feltétele, hogy a teljes bekerülési költség, vagy ha még nincs kész a lakás, akkor az időarányos költség 70 százalékát saját névre szóló számlákkal kell igazolni. Lényeges azonban, hogy csak olyan vállalkozás állíthatja ki a számlát, amelynek ezt a jogát az adóhatóság is elismeri és nem saját vagy közeli hozzátartozó tulajdonában áll.

 

 

Mikor kell visszafizetni?

 

Érdekes kérdés ez egy vissza nem térítendő támogatásnál, de léteznek helyzetek, amikor az állam visszakövetelheti a pénzt. Ilyen helyzet, amikor – sértve a támogatási szerződést -, lebontja valaki a lakást, ha nem lakáscélra használják az ingatlant a támogatottak. Ilyen esetekben a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelve vissza kell fizetni a támogatást.

 

Ez alól kivételt képez, tehát nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya alatt és következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni.

 

Bizonyos esetekben, ha a tulajdonviszonyokat nem a szerződésben kikötött módon intézik, válás vagy a párkapcsolat felbomlása is hasonló következményekkel jár. És természetesen vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha a fentebb írt határidőn belül nem sikerül teljesíteni a gyermekszámra tett vállalást.

 

További fontos részletek

 

Bár nem a CSOK része, de a kormányrendelet szabályozza a három vagy több gyermekesek által igényelhető új ingatlanhoz igényelhető 10 millió Ft-os CSOK támogatás mellé adható, legfeljebb 10 millió forintos hitelig igénybe vehető kamattámogatást. Ennek a támogatott hitelnek a fizetendő kamata maximum 3 százalék. Az ilyen támogatott kamatozású hitelek maximális támogatási futamideje 25 év. 

 

igényléséről mindenki a kereskedelmi bankoknál vagy az MNB felügyelete alatt álló közvetítőknél, elsősorban a Duna House hitelközvetítő cégénél, a Hitelcentrum Kft. munkatársainál érdeklődhet.

 

 

ÁFA visszaigénylése

 

Az adó-visszatérítési támogatás magáncélú építkezések vagy építési telek magánszemély által történő vásárlása esetén lehetséges.


A legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez igényelheti az adó-visszatérítési támogatást.


Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy az egylakásos lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió forint.

 

 • A maximálisan igénybe vehető 5 millió forint támogatáshoz minimum ~23,5 millió forintnak megfelelő bruttó összegről kell számlát benyújtani.
 • A támogatást nem lehet igénybe venni olyan ingatlanokra, amelyeket egy kivitelező kulcsrakészen ad át a megrendelőnek.
 • Az igénylőnek és házastársának büntetlen előéletűnek és köztartozásmentes adózónak kell lennie.
 • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy az igénylő - házastársak, élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
 • Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. 2018. márciusától már nyugdíjasok is igényelhetik.

 

KÉRDÉSE MARADT? SEGÍTÜNK! 


Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal vagy keresse az önhöz legközelebbi irodánkat!

Kérje visszahívásunkat vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

06 1 555 2222

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést? Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Hasznosnak találta ezt a bejegyzést?
Ossza meg ismerőseivel!


Küldje el a bejegyzést e-mailben

Ügyfeleink mondták

A volt férjemmel közös lakásunk eladása kapcsán ismerkedtem meg Henriettel (Pusztai Henriett, Nagy Lajos király útja). A kapcsolatunk első perctől kezdve közvetlen volt, rögtön megtaláltuk a közös nevezőt, hasonló stílusúak vagyunk. Ennek köszönhetően a munkakapcsolatunk hamar egy jó barátsággá is alakult. Heni a jelenlegi lakásom megtalálásában is nagyon nagy segítség volt.

— Zsófia, Budapest

Megkönnyítjük a keresést.
Ide fogjuk gyűjteni azokat az ingatlanokat, amiket már megnézett.

Ezután már könnyű lesz kiválasztani az Önhöz legjobban illő ingatlant.
A legjobb módszer a válogatáshoz!
Minden ingatlan mellett található egy icon:

Keresse a szivecskét majd Kattintson rá és ide tesszük a kiválasztott ingatlant.